Hài Việt Hương: Dạy con

Vở kịch hài với sự xuất hiện của Việt Hương và Ốc Thanh Vân.

(Khampha.vn)