Hài Việt Hương: Đổ rác

Chồng Việt Hương đi cặp bồ về lại bắt được cảnh vợ cắm sừng với cùng kịch bản đổ rác.

(Khampha.vn)