Hài Xuân Hinh: Mất ví (P1)

Xuân Hinh vào vai ông cậu nhà quê của Hồng Vân.

(Khampha.vn)