Hoài Linh nổi cáu vì vị khách vô hình

Hoài Linh đã không giữ được bình tĩnh khi thực khách gọi món mà chẳng nói câu nào.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác