Người phụ nữ bị ngáo đá nhảy múa trên dây điện

Người này tỏ ra bất hợp tác khi được giải cứu nên lính cứu hỏa ở Quý Châu (Trung Quốc) đã phải đẩy bà ta xuống tấm bạt căng phía dưới.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)