Nhật Cường xem bói tại gia

Trấn Thành vào vai thầy bói tới nhà xem tướng số cho Nhật Cường.

(Khampha.vn)