Pin điện thoại phát nổ biến người thành đuốc sống

Chiếc điện thoại bỏ trong túi người đàn ông bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa lập tức bùng lên và lan ra khắp cơ thể biến anh ta thành ngọn đuốc sống giữa phố.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác