Quà tặng cuộc sống: Chị em dâu

Chị em dâu tuy khác máu, khi về làm dâu một nhà thì nên đùm bọc thương yêu lẫn nhau.

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám Phá)