Sư tử nhà suýt "lột da" thượng khách

Du được nuôi dưỡng từ lúc lọt lòng nhưng những con sư tử vẫn mang bản tính của dã thú

(Khampha.vn)