Thú cưng và những cảnh giả chết cực đáng yêu

Chủ đưa tay giả súng bắn "pằng" là chó, mèo, vẹt, chuột đều lăn đùng ra giả chết.

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác