Trấn Thành bị thí sinh cưỡng hôn trên sân khấu

Thí sinh nam giả gái đã xuống tận chỗ ngồi của Trấn Thành để ôm hôn dù anh đã cố "né".

Theo Như Hoàn (Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác