Tự Long 'chơi đểu' Xuân Bắc

Bị Xuân Bắc chọc giận quá nhiều nên Phú ông Tự Long đã nghĩ ra chiêu 'trả thù'. Trích hài tết: Không hề biết giận.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác