Vân Sơn gặp mẹ trên đất Mỹ (p1)

Hồng Đào trong vai mẹ già khăn gói sang Mỹ để gặp cậu con trai Vân Sơn.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác