Vân Sơn gặp mẹ trên đất Mỹ (p2)

Hồng Đào trong vai mẹ già khăn gói sang Mỹ để gặp cậu con trai Vân Sơn.

(Khampha.vn)