[Video] Quan điểm sống khi bạn 30 tuổi khác khi bạn 20 tuổi như thế nào?

Những thứ mà bạn suy nghĩ ở tuổi 20 nó sẽ khác ở tuổi 30 như thế nào? Đó là cách nhìn về bạn bè, về quan hệ, về cuộc sống và về bản thân.

Theo Thục Quyên (Tổng hợp) (Khám Phá)