[Video] Quan điểm sống khi bạn 30 tuổi khác khi bạn 20 tuổi như thế nào?

Những thứ mà bạn suy nghĩ ở tuổi 20 nó sẽ khác ở tuổi 30 như thế nào? Đó là cách nhìn về bạn bè, về quan hệ, về cuộc sống và về bản thân.

Theo Thục Quyên (Tổng hợp) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác