[Video] Thách các quý ông chạy Marathon bằng giày cao gót

Sự kiện được diễn ra tại Madrid, đây là màn mở đầu cho lễ hội "Niềm tự hào đồng tính" được tổ chức tại Tây Ba Nha

Theo TH (Nguồn video: Đài TH Việt Nam) (Khám Phá)
Xem thêm chủ đề: LGBT | đồng tính | lễ hội đồng tính