[Video] Chỉ vì tiền mà em nỡ làm tôi điêu đứng

Tình yêu luôn cần thẳng thắn và công bằng về mọi thứ, kể cả tiền bạc

Theo Kim Hà (Khám Phá)