Việt Hương đi gọi hồn

Việt Tâm vào vai thầy bói giúp Việt Hương gọi chồng ở cõi âm.

(Khampha.vn)