Việt Hương là cô bé quàng khăn đỏ

Việt Hương hóa thân thành cô bé quàng khăn đỏ vào rừng hái nấm.

(Khampha.vn)