Vợ Hoàng Xuân Vinh: "Nhược điểm lớn nhất của anh ấy là quá yêu vợ"

"Anh rất chiều vợ, có nhiều lúc anh chiều vợ hơn con, đó là nhược điểm lớn nhất của anh Vinh" chị Phan Hương Giang (vợ anh Vinh) chia sẻ.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác