Xả xì chét: Chồng tốt

Điều thứ nhất: Vợ luôn Đúng. Chồng chỉ Đúng khi... Vợ cho là Đúng.

Bản quyền video thuộc VTV

Black Cat (Theo VTV)
Xem thêm chủ đề: chong tot | chong | vo chong | clip eva | ngay cua me | phu nu