Xuân Bắc, Tự Long: Chuyện ở tòa soạn

Cùng nghe Xuân Bắc và Tự Long tung hứng trên sân khấu.

(Khampha.vn)