Gia Huy Thu Phượng - Bài hát con yêu (Khắc Triệu - Cẩm Vân)

Với lần hóa thân thành ca sĩ Khắc Triệu, Gia Huy đã phải gắn râu , đội tóc giả và đeo kính.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác