Ảnh hài 'bá đạo', cười mãi không thôi!

Ngày 31/10/2013 16:15 PM (GMT+7)
Chở thế này mới gọi là 'tổ lái', đi nhờ thế này mới gọi là 'sư tổ của nhờ'

Chở thế này mới gọi là 'tổ lái', đi nhờ thế này mới gọi là 'sư tổ của nhờ'

(Khampha.vn)