Chết cười: đàn ông khác đàn bà ra sao

Tạo hóa vốn quy định, đàn ông và đàn bà sinh ra là phải khác nhau...

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 1

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 2

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 3

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 4

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 5

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 6

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 7

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 8

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 9

 chet cuoi: dan ong khac dan ba ra sao - 10

Theo M.Anh (Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác