Hài hước những điều ước đêm Noel

Có những điều ước thật ngây thơ và hài hước trong đêm Noel.

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 1

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 2

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 3

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 4

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 5

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 6

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 7

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 8

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 9

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 10

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 11

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 12

 hai huoc nhung dieu uoc dem noel - 13
 

Theo Mai Anh (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác