Những 'chiêu để đời' giúp con gái bảo vệ chính mình khỏi kẻ xấu

Con gái khi ra đường hay ở nhà một mình đều vô cùng nguy hiểm. Nên nhớ những điều sau để bảo vệ chính bản thân mình.