Những 'chiêu để đời' giúp con gái bảo vệ chính mình khỏi kẻ xấu

Con gái khi ra đường hay ở nhà một mình đều vô cùng nguy hiểm. Nên nhớ những điều sau để bảo vệ chính bản thân mình.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác