Sắc trắng, hồng, xanh là màu sắc chủ đạo trong đám cưới "Tiểu Long Nữ - Dương Quá".
Với người Việt, Tết là khoảng thời gian đặc biệt nhất năm. Bạn vẫn nghĩ đón Tết cũng chỉ là những...