Đơn giản chỉ là lược chải tóc thôi mà cũng lắm loại rắc rối

Làm phụ nữ thật phức tạp. Chỉ là lược chải tóc thôi mà có ti tỉ loại với những tác dụng khác nhau.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác