9 dấu hiệu con thiếu canxi mẹ phải nhớ

Những dấu hiệu này mẹ cần phải để ý vì nếu thiếu canxi trẻ sẽ dẫn đến chậm lớn, thấp bé, còi cọc,...

 9 dau hieu con thieu canxi me phai nho - 1

 9 dau hieu con thieu canxi me phai nho - 2

 9 dau hieu con thieu canxi me phai nho - 3

 9 dau hieu con thieu canxi me phai nho - 4

 9 dau hieu con thieu canxi me phai nho - 5

Theo H.Nguyễn (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác