Bí kíp chăm con sốt ít mẹ biết

Trán, hai bên phía dưới má, 2 bên bẹn là những vị trí hạ sốt hiệu quả nhất.

 bi kip cham con sot it me biet - 1
 bi kip cham con sot it me biet - 2
 bi kip cham con sot it me biet - 3
 bi kip cham con sot it me biet - 4
 bi kip cham con sot it me biet - 5
 bi kip cham con sot it me biet - 6
 bi kip cham con sot it me biet - 7
 bi kip cham con sot it me biet - 8
 bi kip cham con sot it me biet - 9
 bi kip cham con sot it me biet - 10
 bi kip cham con sot it me biet - 11
 bi kip cham con sot it me biet - 12
 bi kip cham con sot it me biet - 13
 bi kip cham con sot it me biet - 14

Theo Vicky (khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác