Quả bơ con mới chỉ ăn hết 1/2? Hãy bảo quản chỗ bơ còn lại với một phần hành tây cắt dở, khí sulfur trong hành tây sẽ giúp bơ không bị thâm.

Quả bơ con mới chỉ ăn hết 1/2? Hãy bảo quản chỗ bơ còn lại với một phần hành tây cắt dở, khí sulfur trong hành tây sẽ giúp bơ không bị thâm.

Theo H.My/ huffington post (Khám Phá)
Ngày 13/03/2015 15:00 PM (GMT+7)