Hồ Vĩnh Khoa mờ nhạt với bài thi cuối

Lê Hoàng cho rằng Hồ Vĩnh Khoa lép vế bên vũ công nữ.

Xem lại bài nhảy Trio Challenge của Hồ Vĩnh Khoa:

(Khampha.vn)