Lan Phương khó giữ vững phong độ

Lan Phương có những lúc chênh nhạc trong bài nhảy Argentina tango.

Xem lại bài nhảy ấn tượng của Lan Phương:

(Khampha.vn)