Lưu Gia Linh làm "đại gia" của chính mình

Ngày 17/11/2015 14:08 PM (GMT+7)
Nữ diễn viên xứ Cảng thơm trở thành gương mặt trang bìa trên Harper's Bazaar số tháng 12/2015.

Nữ diễn viên xứ Cảng thơm trở thành gương mặt trang bìa trên Harper's Bazaar số tháng 12/2015.

Theo Lam Ngọc/ Harper's Bazaar (Khám phá)