Ngất ngây sắc đỏ chào thu của Lý Băng Băng

Ngày 01/10/2015 14:22 PM (GMT+7)
Lý Băng Băng rực rỡ sắc đỏ trên tạp chia Harper's Bazaar số tháng 10/2015.

Lý Băng Băng rực rỡ sắc đỏ trên tạp chia Harper's Bazaar số tháng 10/2015.

Theo Lam Ngọc/ Harper's Bazaar (Khám phá)