Tiểu Long Nữ - Dương Quá quấn quýt trước ngày cưới

Ngày 14/06/2016 10:58 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chính thức sánh đôi trên bìa tạp chí trong vai trò là một đôi tình nhân.

Lần đầu tiên, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chính thức sánh đôi trên bìa tạp chí trong vai trò là một đôi tình nhân.

Theo Lam Ngọc/ Marie Claire (Khám phá)