"Tiểu Long Nữ", "Thánh Cô" kêu gọi phòng chống ung thư vú

Ngày 30/09/2015 14:44 PM (GMT+7)
Đến hẹn lại lên, tạp chí Trendshealth ấn bản tại Trung Quốc lại cho ra mắt bộ hình nude và bán nude của các nghệ sĩ nổi tiếng với chủ đề 'Giải ruy băng hồng'. Đây là chiến dịch nhằm kếu gọi quan tâm tới sức khỏe và phòng chống ung thư ở phụ nữ.

Đến hẹn lại lên, tạp chí Trendshealth ấn bản tại Trung Quốc lại cho ra mắt bộ hình nude và bán nude của các nghệ sĩ nổi tiếng với chủ đề "Giải ruy băng hồng". Đây là chiến dịch nhằm kếu gọi quan tâm tới sức khỏe và phòng chống ung thư ở phụ nữ.

Theo Lam Ngọc/ Trendshealth (Khám phá)