Cinemax 1/7: American Pie 2

Hãy cùng theo dõi bộ phim để xem nhóm bạn trẻ giải quyết rắc rối của mình như thế nào.

Giờ

Tên phim

0h50  American Pie 2
3h00  I Know What You Did Last Summer
4h40 The Underwater City
6h00  Tyler Perry's Temptations: Confessions Of A Marriage Counselor
7h55  The Fan
10h00  The Avengers
12h00  Executive Decision
14h15  The Phantom
16h00 The Wild Bunch
18h25 Blind Fury
20h15  Necessary Evil:Villains Of DC Comics
22h00  The Lost Honour Ep1
23h15  Unforgettable
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)