Cinemax 10/4: Gangster Squad

Với bối cảnh Los Angeles những năm 1949, đạo diễn Ruben Fleischer đã dựng lại một sự kiện có thật.

Giờ

Tên phim

1h10 The Knick S1 03: The Busy Flea
2h05  The Knick S1 04: Where's The Dignity?
3h00

 Painkiller Jane

4h20  The Nutty Professor (1963)
6h05  Team America: World Police
7h35  Blood And Bone
9h05 Appleseed Saga: Ex Machina
10h50  Ike: Countdown To D-Day
12h20

Trapped

13h50  The Hand That Rocks The Cradle
16h00 Change Of Habit
17h30  Three Days To A Kill
19h00  Street Fighter: Assassin's Fist S1 01
19h25 Street Fighter: Assassin's Fist S1 02
20h15  Wild Things
22h00 Gangster Squad
23h55  Shoot 'Em Up
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax