Cinemax 18/5: Gremlins 2: The New Batch

Vài năm sau tấm bi kịch trong phần 1 Gremlins, Billy và Kate đã chuyển đến sống ở New York.

Giờ

Tên phim

1h25 Strike Back S3 05
2h10 Strike Back S3 06
3h00 Gremlins 2: The New Batch
5h15 A Return To Salem's Lot
6h50 The Temp
8h50  Firefox
11h05  Missing In Action
12h45  Missing In Action 2: The Beginning
14h20

Braddock: Missing In Action III

16h00  The Night Of The Following Day
17h30  Ike: Countdown To D-Day
19h00  Encrypt
20h30  Grilled
22h00  Pet Sematary
23h45 Pet Sematary II
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax