Cinemax 20/12: Real Steel

Bối cảnh của bộ phim là vào thời tương lai khi môn đấm bốc đã được công nghệ hóa.

Giờ

Tên phim

0h10  Banshee S1 10: A Mixture Of Madness
1h05 Shaft
2h45

Here Comes The Boom

4h30

Ninja 2: Shadow Of A Tear

6h00  Assassins
8h30

Here Comes The Boom

10h15  

The Matrix

12h30 Dark Shadows
14h30  Lizzie Borden Took An Ax
16h00 Tommy Boy
17h40  Batman: The Dark Knight Returns Part II
19h00 Shaft
20h35  Beast Of The Bering Sea
22h00 Starship Troopers 3: Marauder
23h40 Real Steel
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax