Cinemax 24/1: Child's Play 3

Chỉ có mỗi Andy là hiểu Chucky và cậu sẽ là người duy nhất ngăn tên búp bê Chucky lại.

Giờ

Tên phim

0h15 Riddick
2h10  Child's Play 2
3h30 Child's Play 3
5h00 Countdown
6h40

Dangerous Ground

8h10

 The Matrix

10h25  Stone Cold
11h50  Street Fighter: Assassin's Fist S1 03
12h15 Street Fighter: Assassin's Fist S1 04
12h40

Dark Shadows

14h30

I, Frankenstein

16h30  Destruction: Las Vegas
17h50  The Big Lebowski
19h50  John Carter Of Mars
22h00  Banshee S3 03: A Fixer Of Sorts
23h00  Tombstone
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax