Cinemax 29/5: Mission Impossible

Một nhóm đặc vụ được điều đến Prague để chặn đứng một cuộc mua bán tài liệu tối mật.

Giờ

Tên phim

1h05  Child's Play 2
2h25  Firefox
4h40  Dinosaurus!
6h00  Flight Of The Intruder
8h00  Stone Cold
10h00  Star Trek: The Motion Picture
12h10 Firefox
14h25  Missionary Man
16h00  Chamber Of Horrors
17h35  The Avengers
19h00  Shoot 'Em Up
20h20  Street Fighter: Assassin's Fist
22h00  Snatch
23h40 Mission Impossible
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)