Cinemax 30/4: Gangster Squad

Với bối cảnh Los Angeles những năm 1949, đạo diễn Ruben Fleischer đã dựng lại một sự kiện có thật.

Giờ

Tên phim

1h30  Avengers Confidential: Black Widow & Punisher
2h50  The Temp
4h25  A Big Hand For The Little Lady
6h00  True Colors
7h55  Assassins
10h05

 Gangster Squad

12h30 The Fan
14h30  Poison Ivy: The Secret Society
16h00 Who's Minding The Mint?
17h35  National Lampoon's Favorite Deadly Sins
19h05  Avengers Confidential: Black Widow & Punisher
20h25 The Temp
22h00

 Django Unchained

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax