HBO 10/3: Into The Wild

Những con người Christopher gặp trên đường đi đã giúp anh nhận ra giá trị bản thân và cuộc sống.

Giờ

Tên phim

1h00 House Party: Tonight's The Night
2h30  Powder Room
5h00  Almost Famous
7h00 Men Of Respect
8h50  Girl, Interrupted
10h50

 Mission: Impossible III

13h00

 Non-Stop

15h15

 Despicable Me 2

16h55  Into The Wild
19h20 R.I.P.D.
21h00  Stonehearst Asylum
22h50  Good People
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO