HBO 21/9: 2 Guns

Michael và Robert trong một mạng lưới những kẻ phản bội, 2 người họ bị săn đuổi, đe dọa, và đòi lại số tiền từ cả 2 phe

Giờ

Tên phim

1h15 Left To Die
2h50  Stranger Within (2013)
4h20 Dragon: The Bruce Lee Story
6h20 Step Up Revolution
8h00 Clueless
10h05 Hotel Transylvania
11h35  Here Comes The Boom
13h20  2 Guns
15h10  R.I.P.D.
16h45 Rush Hour
18h20 Rush Hour 2
19h50 Jack Reacher
22h00 John Carter Of Mars
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Khampha.vn)