HBO 3/5: Lilo & Stitch

Lilo và Stitch có nhiệm vụ là tìm kiếm các thí nghiệm khác trước khi Hamsterviel sử dụng chúng vào việc xấu.

Giờ

Tên phim

1h05

Ninja: Shadow Of A Tear

2h40  The Conjuring
4h30  Blades Of Glory
6h00  Eight Below
8h00 Alan Partridge: Alpha Papa
9h30 

Nanny McPhee

11h15

R.I.P.D.

12h50

Noah

15h10

The Smurfs 2

16h55 Bedtime Stories
18h35  Lilo & Stitch
20h00  A Million Ways To Die In The West
22h00 Bad Words
23h30  The Conjuring
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO