HBO 9/8: Se7en

Hai viên cảnh sát William Somerset cùng David Mills điều tra một vụ án phức tạp liên quan đến 7 điều cấm trong Kinh thánh.

Giờ

Tên phim

0h25 Jurassic Park
2h30 Se7en
4h30  Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
6h00 Pretty Woman
8h00 Hollywood On Set 608
8h25  An American Girl: Saige Paints The Sky
10h00

Cloudy With A Chance Of Meatballs 2

11h35

 2 Guns

13h20  Edge Of Tomorrow
15h10  Race To Witch Mountain
16h50 Jurassic Park
18h55 The Expendables 3
21h00  The Amazing Spider-Man 2
23h20  Magic In The Moonlight
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)