Star Movies 10/4: 50 First Dates

Sandler phải bày ra nhiều cách khác nhau để hai người gặp gỡ và phải lòng nhau.

Giờ

Tên phim

01h15  BLACK NATIVITY
02h50 FATAL FLIP
04h20 ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS
06h05  WHILE WE'RE YOUNG
07h50 THE LAST FIVE YEARS
09h30  TITAN A.E.
11h10

 ANGELS & DEMONS

13h30  POLTERGEIST
15h10  THE TRANSPORTER
16h45 50 FIRST DATES
18h30

 HOT PURSUIT

20h00  KINGSMAN: THE SECRET SERVICE
22h10  KITE
23h45  WILD
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Lịch Star Movies | phim hay